thue xe du lich, cong ty cho thue xe, cong ty du lich, sieu thi du lich
en
Tel: +84-983-094-918
Fax: +84-4-3772-3864
Email: info@vietwaytravel.net

Xe du lịch

Hiệu: Ford Transit
Giá từ: 6.000-6.500 VNÐ/Km
Phụ trội giờ: Đang cập nhật
Phụ trội km: Đang cập nhật
Đặt xe
Hiệu: Land Cruiser
Giá từ: 7.500-8.500 VNÐ/Km
Phụ trội giờ: Miễn phí
Phụ trội km: miễn phí
Đặt xe
Hiệu: Ford Everest
Giá từ: 5.500-6.000 VNÐ/Km
Phụ trội giờ: Đang cập nhật
Phụ trội km: Đang cập nhật
Đặt xe
Hiệu: Honda Civic 2.0 AT
Giá từ: 5.000-5.500 VNÐ/Km
Phụ trội giờ: Đang cập nhật
Phụ trội km: Đang cập nhật
Đặt xe
Hiệu: Camry
Giá từ: 8.000-9.500 VNÐ/Km
Phụ trội giờ: Đang cập nhật
Phụ trội km: Đang cập nhật
Đặt xe
Hiệu: Corolla Altis
Giá từ: 5.000-5.500 VNÐ/Km
Phụ trội giờ: Đang cập nhật
Phụ trội km: Đang cập nhật
Đặt xe
Hiệu: Toyota
Giá từ: 6.000-6.500 VNÐ/Km
Phụ trội giờ: Đang cập nhật
Phụ trội km: Đang cập nhật
Đặt xe