Tour du lịch Miền Bắc
en
Tel: +84-983-094-918
Fax: +84-4-3772-3864
Email: info@vietwaytravel.net

Tour du lịch Miền Bắc

Sapa Cao Tốc Lào Cai
Thời gian: 3 Ngày / 2 Đêm
Giá từ: 2.145.000 VND
Mã Tour: VW01
Khách sạn: Sapa Cao Tốc Lào Cai
Lịch trình: Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Hà Nội
Đặt Tour
CHÙA BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN – KÊNH GÀ
Thời gian: 2 Ngày / 1 Đêm
Giá từ: 1.750.000 VND
Mã Tour: VMB147
Khách sạn: CHÙA BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN – KÊNH GÀ
Lịch trình: HÀ NỘI - CHÙA BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN – KÊNH GÀ
Đặt Tour
HN –HÀ GIANG – ĐỒNG VĂN – MÈO VẠC - HN
Thời gian: 4 Ngày / 3 Đêm
Giá từ: 3.000.000 VND
Mã Tour: VMB146
Khách sạn: HN –HÀ GIANG – ĐỒNG VĂN – MÈO VẠC - HN
Lịch trình: HN –HÀ GIANG – ĐỒNG VĂN – MÈO VẠC - HN
Đặt Tour
Hạ Long - Đảo Tuần Châu
Thời gian: 2 Ngày / 1 Đêm
Giá từ: 2.000.000 VND
Mã Tour: VMB145
Khách sạn: Hạ Long - Đảo Tuần Châu
Lịch trình: Hà Nội - Hạ Long - Tuần Châu - Hà Nội
Đặt Tour
SAPA -HÀ KHẨU MUA SẮM
Thời gian: 3 Ngày / 4 Đêm
Giá từ: 3.490.000 VND
Mã Tour: VMB144
Khách sạn: SAPA -HÀ KHẨU MUA SẮM
Lịch trình: Hà Nội - Cát Cát - Hàm Rồng - Thác Bạc – Hà Khẩu
Đặt Tour
Hà nội - Hạ Long - Đền Cửa Ông - Chùa Cái Bầu
Thời gian: 2 Ngày / 1 Đêm
Giá từ: 1.090.000 VND
Mã Tour: VMB143
Khách sạn: Hà nội - Hạ Long - Đền Cửa Ông - Chùa Cái Bầu
Lịch trình: Hà nội - Hạ Long - Đền Cửa Ông - Chùa Cái Bầu
Đặt Tour
Hà Nội - Cát Bà- Vịnh Lan Hạ - Đảo Khỉ
Thời gian: 03 Ngày / 02 Đêm
Giá từ: 1.726.000 VND
Mã Tour: VMB142
Khách sạn: Hà Nội - Cát Bà- Vịnh Lan Hạ - Đảo Khỉ
Lịch trình: Hà Nội - Cát Bà- Vịnh Lan Hạ - Đảo Khỉ
Đặt Tour
Hà Nội - Hạ Long - Tuần Châu
Thời gian: 3 Ngày / 2 Đêm
Giá từ: 1.030.000 VND
Mã Tour: VMB141
Khách sạn: Hà Nội - Hạ Long - Tuần Châu
Lịch trình: Hà Nội - Hạ Long - Tuần Châu
Đặt Tour
Hà Nội - City Tour
Thời gian: 01 Ngày / 0 Đêm
Giá từ: 499.000 VND
Mã Tour: VMB81
Lịch trình: Hà Nội - City Tour
Đặt Tour
 Hà Nội - Phanxipang
Thời gian: 03 Ngày / 04 Đêm
Giá từ: 2.900.000 VNĐ
Mã Tour: VMB80
Khách sạn:  Hà Nội - Phanxipang
Lịch trình: Hà Nội - Phanxipang
Đặt Tour
Hà Nội - Hữu Nghị Quan - Lạng Sơn
Thời gian: 01 Ngày
Giá từ: 350.000 VND
Mã Tour: VMB53
Lịch trình: Hà Nội - Hữu Nghị Quan - Lạng Sơn
Đặt Tour
Hà Nội - Hạ Long - Tuần Châu
Thời gian: 02 Ngày / 01 Đêm
Giá từ: 770.000 VND
Mã Tour: VMB43
Khách sạn: Hà Nội - Hạ Long - Tuần Châu
Lịch trình: Hà Nội - Hạ Long - Tuần Châu
Đặt Tour
Hà Nội - Hạ Long - Cát Bà
Thời gian: 02 Ngày / 01 Đêm
Giá từ: 770.000 VND
Mã Tour: VMB42
Khách sạn: Hà Nội - Hạ Long - Cát Bà
Lịch trình: Hà Nội - Hạ Long - Cát Bà
Đặt Tour
Hà Nội - Chùa Hương
Thời gian: 01 Ngày / 0 Đêm
Giá từ: 532.000 VND
Mã Tour: VMB41
Lịch trình: Hà Nội - Chùa Hương
Đặt Tour
Hà Nội - Mai Châu - Hoà Bình
Thời gian: 02 Ngày / 01 Đêm
Giá từ: 410.000 VNĐ
Mã Tour: VMB40
Khách sạn: Hà Nội - Mai Châu - Hoà Bình
Lịch trình: Hà Nội - Mai Châu - Hoà Bình
Đặt Tour
Hà Nội - Hoa Lư - Tam Cốc
Thời gian: 01 Ngày / 0 Đêm
Giá từ: 19 USD
Mã Tour: VMB39
Lịch trình: Hà Nội - Hoa Lư - Tam Cốc
Đặt Tour
Tour du lịch Hoa Lư - Tam Cốc
Thời gian: 1 ngày
Giá từ: 650.000 VND
Mã Tour: VMB38
Khách sạn: Tour du lịch Hoa Lư - Tam Cốc
Lịch trình: Hà Nội - Hoa Lư - Tam Cốc - Hà Nội
Đặt Tour
Hà Nội - Sapa
Thời gian: 04 Ngày / 04 Đêm
Giá từ: 1.655.000 VND
Mã Tour: VMB37
Khách sạn: Hà Nội - Sapa
Lịch trình: Hà Nội - Sapa
Đặt Tour
Hà Nội - Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên
Thời gian: 01 Ngày / 0 Đêm
Giá từ: 299.000 VND
Mã Tour: VMB21
Lịch trình: Hà Nội - Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên
Đặt Tour
Hà Nội - Đầm Long- Đá Chông
Thời gian: 01 Ngày / 0 Đêm
Giá từ: 299.000 VND
Mã Tour: VMB20
Lịch trình: Hà Nội - Đầm Long- Đá Chông
Đặt Tour
Hà Nội - Hạ Long- Tuần Châu
Thời gian: 02 Ngày / 01 Đêm
Giá từ: 855.000đ
Mã Tour: VMB19
Khách sạn: Hà Nội - Hạ Long- Tuần Châu
Lịch trình: Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội
Đặt Tour